Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Mrg. Jana Dohnalová se sídlem Podomí 11, 683 04 Drnovice, IČ 72389451, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“)
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

3. Správce zpracovává Vaše údaje pro účely plnění Vaší objednávky. 

4. Správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení. 
5. Správce uchovává osobní údaje po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let. 
6. Správce neposkytuje osobní údaje třetím osobám s výjimkou osob zajišťujících technickou stránku marketingových služeb (Ecomail, případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá).
7. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na sdělení, jaké osobní údaje o Vás správce shromažďuje
  • právo na opravu osobních údajů, případně omezení jejich zpracování
  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který zašlete na adresu info@janadohnalova.cz, nebo provedete odhlášení v zaslaném obchodním sdělení
  • v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, se obrátit na Správce, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud. 
8. Odesláním přihlášky prostřednictvím objednávkového formuláře, objednávkou zboží či přihlášením k odběru novinek potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Tyto zásady nabyly účinnosti dne 14. 5. 2021